Profil zadavatele: Město Rychnov nad Kněžnou

  • Název: Město Rychnov nad Kněžnou
  • IČO: 00275336
  • Adresa:
    Havlíčkova 136
    51601 Rychnov nad Kněžnou
  • Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.rychnov-city.cz/profile_display_2.html
  • ID profilu zadavatele ve VVZ: Z2019-015655

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Oprava střešního pláště společenského centra Rychnov nad Kněžnou objekt "A"
VZ malého rozsahu Zadáno 17.01.2024 15.02.2024 14:00
Rekonstrukce cvičné kuchyňky DDM Rychnov nad Kněžnou
VZ malého rozsahu Zadáno 15.01.2024 06.02.2024 13:30
Poskytování úklidových prací v budově Městského úřadu čp. 136 v Havlíčkově ulici v Rychnově nad Kněžnou
VZ malého rozsahu Zadáno 12.01.2024 01.02.2024 14:00
Místo pro přecházení přes silnici III/3211, Rychnov nad Kněžnou
VZ malého rozsahu Zadáno 12.01.2024 25.01.2024 14:00
Rekonstrukce zázemí v II.N.P. čp. 831 Rychnov n.Kn.
VZ malého rozsahu Objednáno 11.01.2024 11.01.2024 07:00
Rekonstrukce 3 bytů v čp. 831 Rychnov n.Kn.
VZ malého rozsahu Objednáno 11.01.2024 11.01.2024 07:00
Oprava zárubní zdi ve školní zahradě v Rychnově nad Kněžnou
VZ malého rozsahu Objednáno 20.12.2023 20.12.2023 16:00
Oprava ploch ulice Panská
VZ malého rozsahu Objednáno 14.12.2023 14.12.2023 11:00
Zajištění hlasových a datových telekomunikačních služeb Města Rychnov nad Kněžnou
VZ malého rozsahu Zadáno 25.10.2023 13.11.2023 14:00
Poskytování úklidových prací v budovách města Rychnova nad Kněžnou
VZ malého rozsahu Zadáno 03.10.2023 17.10.2023 14:00
Oprava zárubní zdi u školy Rychnov nad Kněžnou
VZ malého rozsahu Objednáno 10.08.2023 10.08.2023 15:00
Rekonstrukce chlazení zimního stadionu v Rychnově nad Kněžnou
VZ malého rozsahu Objednáno 31.07.2023 31.07.2023 10:00
Dodávka elektřiny v rámci sdružených služeb dodávky elektřiny na rok 2024
nadlimitní Zadáno 05.06.2023 05.06.2023 09:00
PD Rekonstrukce ulice Na Drahách, Rychnov nad Kněžnou
VZ malého rozsahu Objednáno 09.05.2023 09.05.2023 11:00
Lávka pro pěší přes řeku Kněžná, ul. Tylova
VZ malého rozsahu Objednáno 22.09.2022 22.09.2022 00:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016