Veřejná zakázka: Rekonstrukce lávky pro pěší v Rychnově nad Kněžnou – Pelclovo nábřeží

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Příjem nabídek
Dodavatelé mohou podávat nabídky (dle druhu zadávacího řízení všichni, nebo pouze vyzvaní).
DBID: 184
Systémové číslo: P24V00000026
Datum zahájení: 29.05.2024
Nabídku podat do: 13.06.2024 14:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Rekonstrukce lávky pro pěší v Rychnově nad Kněžnou – Pelclovo nábřeží
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky malého rozsahu je rekonstrukce lávky pro pěší - vlastní mostní objekt tvoří nová ocelová nosná konstrukce s dřevěnou mostovkou. Nosná konstrukce je uložena pomocí ložisek na opěrách. Opěry jsou ponechány stávající pouze s částečnou úpravou v místě úložného prahu. Součástí stavebních prací je přeložka a ochrana VN, NN sítě v průběhu výstavby a SO 402 přeložka sítě CETIN v průběhu výstavby.

Podrobný rozsah předmětu veřejné zakázky malého rozsahu z hlediska vymezení technicko - jakostních parametrů a podmínek plnění předmětu je specifikován v příloze č. 3 této zadávací dokumentace.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR II. kategorie
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: neuvedena

Místo plnění

 • Rychnov nad Kněžnou

Zadavatel

 • Úřední název: Město Rychnov nad Kněžnou
 • IČO: 00275336
 • Poštovní adresa:
  Havlíčkova 136
  51601 Rychnov nad Kněžnou
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2019-015655

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Havlíčkova 136
51601 Rychnov nad Kněžnou

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy