Veřejné zakázky Rychnova nad Kněžnou

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je Rychnov nad Kněžnou.

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 3.02 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Zajištění hlasových a datových telekomunikačních služeb Města Rychnov nad Kněžnou
VZ malého rozsahu Hodnocení 25.10.2023 13.11.2023 14:00
Poskytování úklidových prací v budovách města Rychnova nad Kněžnou
VZ malého rozsahu Hodnocení 03.10.2023 17.10.2023 14:00
Úpravy se změnou užívání v části stavby vstupního zádveří s přezouvárnou ve Společenském centru - opakovaná
VZ malého rozsahu Hodnocení 29.09.2023 12.10.2023 14:00
Dopravní automobil pro SDH Lipovka
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 26.07.2023 15.08.2023 14:00
všechny zakázky