Veřejné zakázky Rychnova nad Kněžnou

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je Rychnov nad Kněžnou.

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 3.02 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Rekonstrukce vodojemu Sibiř - II. etapa
podlimitní Hodnocení 18.06.2024 11.07.2024 14:00
Rekonstrukce lávky pro pěší v Rychnově nad Kněžnou – Pelclovo nábřeží
VZ malého rozsahu Hodnocení 29.05.2024 13.06.2024 14:00
Pojištění Města Rychnov nad Kněžnou
nadlimitní Vyhodnoceno 15.03.2024 15.04.2024 12:00
všechny zakázky