Veřejná zakázka: Přístavba zimního stadionu – Rychnov nad Kněžnou

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 169
Systémové číslo: P24V00000011
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 06.02.2024
Nabídku podat do: 29.02.2024 14:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Přístavba zimního stadionu – Rychnov nad Kněžnou
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění veřejné zakázky je novostavba, kterou tvoří přístavba a částečná vestavba do stávajícího objektu zimního stadionu. Stávající stavba je v dobrém technickém stavu a nejeví známky degradace prvků ani jejich opotřebení. K objektu bude vybudována přístavba a vestavba zahrnující hygienické zázemí pro sportovce zimního stadionu, klubovnu a rozcvičovnu.
Přístavba je navržena do intravilánu města Rychnov nad Kněžnou. Pozemek je v současné době způsobem využití jiná plocha, druhem pozemku ostatní plocha. Pozemek není v současné době specificky užívaný. Slouží jako oplocená zelená plocha okolo zimního stadionu s mírným spádem k jihovýchodu bez přístupu veřejnosti.
Pozemek je mírně svažitý k jihovýchodu, kde navazuje chodník vedoucí do školní budovy a přístupovou komunikaci. Přístavba je řešena k objektu zimního stadionu č.p. 1648 v obci Rychnov nad Kněžnou, parcelní číslo 940/8 k.ú. Rychnov nad Kněžnou. Přístavba bude umístěna na sousední parcelu, p.č. 938/7 k.ú. Rychnov nad Kněžnou o výměře 1086 m2.
Pozemkem vedou v místě stavby sítě technické infrastruktury (dešťová kanalizace a teplovodní kanál).

Podrobný rozsah předmětu veřejné zakázky malého rozsahu z hlediska vymezení technicko - jakostních parametrů a podmínek plnění předmětu je specifikován v příloze č. 3 této zadávací dokumentace.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: zjednodušené podlimitní řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: neuvedena

Místo plnění

 • Rychnov nad Kněžnou

Zadavatel

 • Úřední název: Město Rychnov nad Kněžnou
 • IČO: 00275336
 • Poštovní adresa:
  Havlíčkova 136
  51601 Rychnov nad Kněžnou
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2019-015655

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.rychnov-city.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky