Veřejná zakázka: Rekonstrukce vodojemu Sibiř - II. etapa

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Hodnocení
Probíhá vyhodnocování.
DBID: 189
Systémové číslo: P24V00000031
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 18.06.2024
Nabídku podat do: 11.07.2024 14:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Rekonstrukce vodojemu Sibiř - II. etapa
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění veřejné zakázky je provedení rekonstrukce vodojemů Sibiř I a Sibiř II v ulici 5. května v Rychnově nad Kněžnou, pozemky p. č. 647/1, 647/3, 647/4 v k.ú. Rychnov nad Kněžnou. Jedná se o nové trubní vystrojení vodojemů, dále oprava propojovacího potrubí mezi vodojemy. Vystrojení vodojemů Sibiř I a II bude provedeno litinovými tvarovkami a armaturami, potrubím z nerezové oceli příslušného profilu DN150, DN200, DN250, DN300, PN10. Jednotlivé armatury a propojovací potrubí, výpis trub a armatur jsou uvedeny v přílohách D.3 - D.7 (příloha č. 3). Rozměry jednotlivých tvarovek a armatur je nutné před realizací ověřit a případně přizpůsobit skutečnosti. Délky nerezového potrubí jsou přibližné a je nutné dopřesnit při montáži.

Podrobný rozsah předmětu veřejné zakázky z hlediska vymezení technicko - jakostních parametrů a podmínek plnění předmětu je specifikován v příloze č. 3 této zadávací dokumentace.

Zhotovením díla se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné (např. zařízení staveniště, bezpečnostní opatření apod.) včetně koordinační a kompletační činnosti celé stavby. Dílo bude realizováno v souladu s platnými zákony ČR a ČSN, a dle obecně závazných a doporučených předpisů a metodik.

Zadavatel upozorňuje, že objekty 07: Stavební úpravy – VaK a 08: Přípravné a ostatní náklady VaK uvedené ve slepém položkovém rozpočtu v rámci přílohy č. 3 nejsou předmětem veřejné zakázky. Tyto objekty budou realizovány samostatně provozovatelem vodojemu spol. Vodovody a kanalizace Rychnov nad Kněžnou s.r.o.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: zjednodušené podlimitní řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 6 000 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Město Rychnov nad Kněžnou
 • IČO: 00275336
 • Poštovní adresa:
  Havlíčkova 136
  51601 Rychnov nad Kněžnou
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2019-015655

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.rychnov-city.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy