Veřejná zakázka: PUMPTRACK - Rychnov nad Kněžnou

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 170
Systémové číslo: P24V00000012
Datum zahájení: 06.02.2024
Nabídku podat do: 22.02.2024 14:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: PUMPTRACK - Rychnov nad Kněžnou
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky malého rozsahu jsou stavební práce na uměle vytvořeném okruhu tvořený vlnami a klopenými zatáčkami, které umožňují udržovat, nebo dokonce zvyšovat rychlost. Území se nachází ve městě Rychnov nad Kněžnou, parc.č. 910/1, katastrální území Rychnov nad Kněžnou. Navržená stavba pumptracku je umístěna v zastavěném území obce na pozemku u sportovního stadionu. Pozemek je mírně svažitý, pod svahem venkovního stadionu. V současné době není pozemek využívaný, je porostlí travou, oplocený. Na pozemku jsou podél plotu z jihozápadu vzrostlé stromy.
Pro jednotlivé boule a klopené zatáčky bude zemina postupně ukládána a hutněna po vrstvách. Jako stavební materiál je vhodné použití zásypového dobře zhutnitelného písku a šterku, nebo jen štěrku. Po celkovém vymodelování dráhy bude na horní pojízdnou vrstvu použit asfaltový povrch v tl. 6-8cm. Odvodnění dráhy je zajištěno vlastním profilem, z boulí stéká voda do úžlabí mezi boulemi, kde je nutno povrch vyspádovat do stran (spád min. 2%), z klopených zatáček voda stéká dovnitř okruhu, kde budou vybudovány vsakovací místa.

Podrobný rozsah předmětu veřejné zakázky z hlediska vymezení technicko – jakostních parametrů a podmínek plnění předmětu VZ je specifikován v příloze č. 3 této zadávací dokumentace.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR II. kategorie
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 3 000 000 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Rychnov nad Kněžnou

Zadavatel

 • Úřední název: Město Rychnov nad Kněžnou
 • IČO: 00275336
 • Poštovní adresa:
  Havlíčkova 136
  51601 Rychnov nad Kněžnou
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2019-015655

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Havlíčkova 136
51601 Rychnov nad Kněžnou

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky