Profil zadavatele: Město Rychnov nad Kněžnou

  • Název: Město Rychnov nad Kněžnou
  • IČO: 00275336
  • Adresa:
    Havlíčkova 136
    51601 Rychnov nad Kněžnou
  • Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.rychnov-city.cz/profile_display_2.html
  • ID profilu zadavatele ve VVZ: Z2019-015655

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Rekonstrukce výdejny jídel v domě č.p. 831 v Rychnově nad Kněžnou
VZ malého rozsahu Objednáno 09.05.2023 09.05.2023 12:00
PD Rekonstrukce ulice Na Drahách, Rychnov nad Kněžnou
VZ malého rozsahu Objednáno 09.05.2023 09.05.2023 11:00
Oprava střechy na bazénu v Rychnově nad Kněžnou
VZ malého rozsahu Objednáno 04.05.2023 04.05.2023 13:00
Výměna ležatého potrubí SV, TUV a cirkulace bytového domu čp. 1453, Mírová, Rychnov nad Kněžnou
VZ malého rozsahu Objednáno 21.04.2023 21.04.2023 13:00
Výměna střešní krytiny na objektu Městská Habrová 1557, Rychnov nad Kněžnou - opakovaná
VZ malého rozsahu Hodnocení 20.04.2023 11.05.2023 14:00
Oprava MK v ul. Anatola Provazníka
VZ malého rozsahu Objednáno 06.04.2023 06.04.2023 12:00
Oprava MK v ul. Jabloňová alej
VZ malého rozsahu Objednáno 06.04.2023 06.04.2023 12:00
Rychnov nad Kněžnou – výspravy
VZ malého rozsahu Objednáno 06.04.2023 06.04.2023 12:00
Rekonstrukce bytu č. 46 v bytovém domě čp. 1453, Mírová, Rychnov nad Kněžnou
VZ malého rozsahu Objednáno 03.04.2023 03.04.2023 12:00
Rekonstrukce parkoviště v souběžné ulici s ulicí Havlíčkovou v Rychnově nad Kněžnou
VZ malého rozsahu Zadáno 31.03.2023 13.04.2023 14:00
Rekonstrukce komunikací na Sibiři, Rychnov n. K. – ul. A. Sedláčka a 2. část ul. B. Němcové
VZ malého rozsahu Zadáno 03.03.2023 16.03.2023 14:00
Multifunkční sportoviště – Rychnov nad Kněžnou
podlimitní Zadáno 09.02.2023 16.03.2023 13:00
Parkoviště a chodníky Poláčkovo náměstí
VZ malého rozsahu Objednáno 08.02.2023 08.02.2023 13:00
Schodiště mezi ulicemi Kolowratská a Dobrovského
VZ malého rozsahu Objednáno 08.02.2023 08.02.2023 13:00
Oprava střešního pláště společenského centra Rychnov nad Kněžnou objekt B
VZ malého rozsahu Zadáno 01.02.2023 16.02.2023 14:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016
1 2 3 4  ››