Profil zadavatele: Město Rychnov nad Kněžnou

  • Název: Město Rychnov nad Kněžnou
  • IČO: 00275336
  • Adresa:
    Havlíčkova 136
    51601 Rychnov nad Kněžnou
  • Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.rychnov-city.cz/profile_display_2.html
  • ID profilu zadavatele ve VVZ: Z2019-015655

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Dodání software a poskytnutí licence a dalších služeb - měření rychlosti
VZ malého rozsahu Objednáno 15.08.2022 15.08.2022 08:00
Projektová dokumentace – „Lidické náměstí v Rychnově nad Kněžnou“
VZ malého rozsahu Objednáno 16.05.2022 16.05.2022 09:00
Poskytování úklidových prací v budově Městského úřadu čp. 136 v Havlíčkově ulici v Rychnově nad Kněžnou
VZ malého rozsahu Zadáno 26.01.2022 14.02.2022 14:00
Zajištění městské hromadné dopravy v Rychnově nad Kněžnou na období 2021- 2029
nadlimitní Zadáno 27.08.2021 04.10.2021 10:00
TDI a koordinátor BOZP při realizaci stavby s názvem „Intenzifikace ČOV Rychnov nad Kněžnou“
VZ malého rozsahu Zadáno 15.07.2021 02.08.2021 15:00
Dodávka elektřiny v rámci sdružených služeb dodávky elektřiny na rok 2022 a 2023
podlimitní Zadáno 21.06.2021 21.06.2021 13:00
Dodávka elektřiny v rámci sdružených služeb dodávky elektřiny na rok 2023
nadlimitní Zadáno 21.06.2021 21.09.2021 09:00
Výstavba VO ul. Javornická, RK - bytové domy 2. část
VZ malého rozsahu Objednáno 03.05.2021 03.05.2021 11:00
Zajištění hlasových a datových telekomunikačních služeb Města Rychnov nad Kněžnou
VZ malého rozsahu Zadáno 19.10.2020 04.11.2020 10:00
Výběr poskytovatele služby - pojištění Město Rychnov nad Kněžnou
nadlimitní Zadáno 30.07.2020 15.09.2020 12:00
Poskytování úklidových prací v budovách města Rychnova nad Kněžnou
VZ malého rozsahu Zadáno 10.09.2019 25.09.2019 14:00
Souvislá údržba místní komunikace A. Provazníka
VZ malého rozsahu Zrušeno 23.04.2019 07.05.2019 10:00
Dodávka elektřiny v rámci sdružených služeb dodávky elektřiny na rok 2020 a 2021
nadlimitní Zadáno 15.04.2019 15.04.2019 10:40
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016
‹‹  1 2 3