Veřejná zakázka: TDI a koordinátor BOZP při realizaci stavby s názvem „Intenzifikace ČOV Rychnov nad Kněžnou“

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 65
Systémové číslo: P21V00000018
Datum zahájení: 15.07.2021
Nabídku podat do: 02.08.2021 15:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: TDI a koordinátor BOZP při realizaci stavby s názvem „Intenzifikace ČOV Rychnov nad Kněžnou“
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je výkon technického dozoru investora (dále jen „TDI“) a koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen „BOZP“) při realizaci stavby s názvem: „Rychnov nad Kněžnou - Intenzifikace ČOV“

Intenzifikace ČOV bude probíhat v rozsahu specifikovaném zadávací dokumentací a dle projektové dokumentace pro provedení stavby s názvem „Rychnov nad Kněžnou - Intenzifikace ČOV“, zpracované společností VIS - Vodohospodářsko-inženýrské služby, spol. s r.o., IČO: 48153362, se sídlem se sídlem Na Střezině 1079/10, 500 03 Hradec Králové zhotovena pro město Rychnov nad Kněžnou, ve stupni Dokumentace pro provedení stavby a dále dle rozhodnutí KÚ Královéhradeckého kraje, ze dne 2.8.2010, č.j.: 22120/ZP/2009-7, ve znění rozhodnutí ze dne 5.10.2020, č.j.: KUKHK–24851/ZP/2020-6, která je přílohou č. 4 této zadávací dokumentace.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR II. kategorie
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: neuvedena

Zadavatel

 • Úřední název: Město Rychnov nad Kněžnou
 • IČO: 00275336
 • Poštovní adresa:
  Havlíčkova 136
  51601 Rychnov nad Kněžnou
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2019-015655

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Havlíčkova 136
51601 Rychnov nad Kněžnou

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky