Veřejná zakázka: Zajištění městské hromadné dopravy v Rychnově nad Kněžnou na období 2021- 2029

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 68
Systémové číslo: P21V00000021
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2021-030879
Datum zahájení: 27.08.2021
Nabídku podat do: 04.10.2021 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Zajištění městské hromadné dopravy v Rychnově nad Kněžnou na období 2021- 2029
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění veřejné zakázky je výkon veřejných služeb za účelem zajištění dopravní obslužnosti obvodu města Rychnov nad Kněžnou v délce trvání 8 let.

Průměrné předpokládané množství ujetých kilometrů v jednom roce je 117 000. Zadavatel může v průběhu plnění zakázky v závislosti na změnách přepravních potřeb občanů města snížit objednávku v jednotlivém dopravním roce maximálně o 20% proti referenčnímu roku nebo zvýšit až o 30% celkového předpokládaného dopravního výkonu za celou dobu plnění zakázky.

Předpokládané množství kilometrů bude sloužit jako podklad pro sestavení nabídkové ceny.

V období plnění předmětu VZ není vyloučena změna tras a počtu linek dle aktuální potřeby zadavatele při zachování min./max. počtu kilometrů. V dostatečném předstihu před datem účinnosti smlouvy budou vybranému dopravci sděleny aktuální jízdní řády, které se mohou lišit od seznamu linek a spojů (Příloha č. 3.1 smlouvy) a to v závislosti na skutečných potřebách zadavatele.

Provoz na linkách městské hromadné dopravy (MHD) bude zajištěn dle příslušných právních předpisů, zejména dle zákona č. 194/2010 Sb., o veřejných službách v přepravě cestujících v platném znění a vyhlášek č. 296/2010 Sb., č. 297/2010 Sb., nařízení vlády č. 295/2010 Sb., a nařízením evropského parlamentu a rady (ES) č. 1370/2007 o veřejných službách v přepravě po silnici a železnici.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 40 000 000 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Rychnov nad Kněžnou

Zadavatel

 • Úřední název: Město Rychnov nad Kněžnou
 • IČO: 00275336
 • Poštovní adresa:
  Havlíčkova 136
  51601 Rychnov nad Kněžnou
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2019-015655

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.rychnov-city.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky