Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Dopravní automobil pro SDH Lipovka
VZ malého rozsahu Zadáno 26.07.2023 15.08.2023 14:00
Dodávka elektřiny v rámci sdružených služeb dodávky elektřiny na rok 2024
nadlimitní Zadáno 05.06.2023 05.06.2023 09:00
PD Rekonstrukce ulice Na Drahách, Rychnov nad Kněžnou
VZ malého rozsahu Objednáno 09.05.2023 09.05.2023 11:00
Lávka pro pěší přes řeku Kněžná, ul. Tylova
VZ malého rozsahu Objednáno 22.09.2022 22.09.2022 00:00
Dodání software a poskytnutí licence a dalších služeb - měření rychlosti
VZ malého rozsahu Objednáno 15.08.2022 15.08.2022 08:00
Projektová dokumentace – „Lidické náměstí v Rychnově nad Kněžnou“
VZ malého rozsahu Objednáno 16.05.2022 16.05.2022 09:00
Poskytování úklidových prací v budově Městského úřadu čp. 136 v Havlíčkově ulici v Rychnově nad Kněžnou
VZ malého rozsahu Zadáno 26.01.2022 14.02.2022 14:00
Poskytování úklidových prací v budovách města Rychnova nad Kněžnou
VZ malého rozsahu Zadáno 21.09.2021 04.10.2021 15:00
Zajištění městské hromadné dopravy v Rychnově nad Kněžnou na období 2021- 2029
nadlimitní Zadáno 27.08.2021 04.10.2021 10:00
TDI a koordinátor BOZP při realizaci stavby s názvem „Intenzifikace ČOV Rychnov nad Kněžnou“
VZ malého rozsahu Zadáno 15.07.2021 02.08.2021 15:00
Dodávka elektřiny v rámci sdružených služeb dodávky elektřiny na rok 2022 a 2023
podlimitní Zadáno 21.06.2021 21.06.2021 13:00
Dodávka elektřiny v rámci sdružených služeb dodávky elektřiny na rok 2023
nadlimitní Zadáno 21.06.2021 21.09.2021 09:00
Intenzifikace ČOV Rychnov nad Kněžnou
podlimitní Zadáno 07.05.2021 21.06.2021 10:00
Výstavba VO ul. Javornická, RK - bytové domy 2. část
VZ malého rozsahu Objednáno 03.05.2021 03.05.2021 11:00
Bytový dům Mírová (nad Billou)
podlimitní Zadáno 23.04.2021 19.05.2021 15:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016