Veřejná zakázka: Rekonstrukce komunikací na Sibiři, Rychnov n. K. – Vycpálkova, B. Němcová, 5. května, komunikace v ul. 5. května 1. část

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 171
Systémové číslo: P24V00000013
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 23.02.2024
Nabídku podat do: 14.03.2024 14:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Rekonstrukce komunikací na Sibiři, Rychnov n. K. – Vycpálkova, B. Němcová, 5. května, komunikace v ul. 5. května 1. část
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění veřejné zakázky je rekonstrukce úseku místní komunikace 5. května - 1 část. Ulice 5. května bude rekonstruována v šířce 4,5 m a délce 77,80 m. Výměna vodovodu a kanalizace v ul. B. Němcové i A. Sedláčka bude provedena městskou organizací VaK Rychnov nad Kněžnou. Veřejné osvětlení bude nově navrženo na pravé straně vozovky ul. 5. května, aby neomezovalo průchozí prostor na chodníku vedeném po levé straně vozovky.

Předmět zakázky je členěn na tyto stavební objekty:
SO 010 vedlejší a ostatní náklady v ul. 5. května 1. část
SO 101 komunikace v ul. 5. května 1. část
SO 401 veřejné osvětlení v ul. 5. května 1. část

Ve výkazu výměr je stanovena částka v pevné výši stejná pro všechny účastníky podávající nabídku těchto objektů:
SO 301 kanalizace v ul. 5. května 1. část – poddodávka VaK RK
SO 351 vodovod v ul. 5. května 1. část – poddodávka VaK RK

Zadavatel požaduje po vybraném účastníkovi povinnou součinnost a spolupráci s vybraným poddodavatelem SO 301 kanalizace v ul. 5. května 1. část a SO 351 vodovod v ul. 5. května 1. část (Vodovody a kanalizace Rychnov nad Kněžnou, s.r.o.; kontakt: Lubomír Holásek, Tel.: 777 463 409, e-mail: provoz@vakrk.cz.

Podrobný rozsah předmětu veřejné zakázky malého rozsahu z hlediska vymezení technicko - jakostních parametrů a podmínek plnění předmětu je specifikován v příloze č. 3 této zadávací dokumentace.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: zjednodušené podlimitní řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: neuvedena

Zadavatel

 • Úřední název: Město Rychnov nad Kněžnou
 • IČO: 00275336
 • Poštovní adresa:
  Havlíčkova 136
  51601 Rychnov nad Kněžnou
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2019-015655

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.rychnov-city.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky