Veřejná zakázka: Výměna střešní krytiny na bytových domech č.p. 832, 833, 834 a 835

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Hodnocení
Probíhá vyhodnocování.
DBID: 172
Systémové číslo: P24V00000014
Datum zahájení: 04.03.2024
Nabídku podat do: 19.03.2024 14:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Výměna střešní krytiny na bytových domech č.p. 832, 833, 834 a 835
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky malého rozsahu je částečná výměna střešní krytiny na bytových domech v Rychnově nad Kněžnou. Stavební úpravy obsahují výměnu střešní krytiny z živičného šindele a asfaltových pásů, včetně podkladní hydroizolace, na krytinu z TPO folie (syntetická střešní hydroizolační folie – výrobce např. Mapeplan TM aj.). Oproti zpracované projektové dokumentaci došlo ke změně druhu krytiny (původně byla zamýšlena výměna za pozinkovaný plech), Z klempířských prvků požadujeme oproti původní dokumentaci přidání sněhových zábran a výměnu žlabů na celém objektu – viz. rozpočet. Dále bude provedena demontáž stávajícího hromosvodu a instalace nového dle platné technické normy.

Pokud jsou v technické specifikaci obsaženy požadavky nebo odkazy na jednotlivá obchodní jména, zvláštní označení podniku, zvláštní označení výrobků, výkonů anebo obchodních materiálů, která platí pro určitý podnik nebo organizační jednotku za příznačné, popř. patenty a užitné vzory, jsou uvedeny pouze pro upřesnění a přiblížení technických parametrů a zadavatel umožňuje použití i kvalitativně a technicky obdobného řešení.

Podrobný rozsah předmětu veřejné zakázky malého rozsahu z hlediska vymezení technicko - jakostních parametrů a podmínek plnění předmětu je specifikován v příloze č. 3 této zadávací dokumentace. Výkaz výměr (soubor prací) má přednost před textovou částí projektové dokumentace!

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR II. kategorie
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: neuvedena

Místo plnění

 • Rychnov nad Kněžnou

Zadavatel

 • Úřední název: Město Rychnov nad Kněžnou
 • IČO: 00275336
 • Poštovní adresa:
  Havlíčkova 136
  51601 Rychnov nad Kněžnou
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2019-015655

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Havlíčkova 136
51601 Rychnov nad Kněžnou

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy