Veřejná zakázka: Úpravy se změnou užívání v části stavby vstupního zádveří s přezouvárnou ve Společenském centru - opakovaná

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Hodnocení
Probíhá vyhodnocování.
DBID: 145
Systémové číslo: P23V00000032
Datum zahájení: 29.09.2023
Nabídku podat do: 12.10.2023 14:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Úpravy se změnou užívání v části stavby vstupního zádveří s přezouvárnou ve Společenském centru - opakovaná
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky malého rozsahu je úprava dispozice v 1. PP stávajícího objektu. Do nosných konstrukcí se nezasahuje. Charakter volených materiálů odpovídá předpokládanému provozu a požadavkům investora. Zároveň budou splněny požadavky hygienické a požárně bezpečností. Dojde k vybourání dveřního otvoru do budoucí místnosti pro přezouvání a vybourání stávajících dvoukřídlých dveří a bude vybourána část rozšířeného schodišťového stupně u vstupních dveří. Do nosných zdí se nezasahuje.
Součástí bouracích prací v dotčených prostorech je odstranění stávajících povrchů.
Budou provedeny nové povrchové úpravy nášlapné vrstvy podlahy z keramické dlažby, dojde
k úpravě povrchů stěn ze štukové omítky a zakrytí stávajících rozvodů TZB pod stropem novými sádrokartonovými podhledy, které budou s požární odolností EI 45. Povrchové úpravy zahrnují i novou výmalbu stěn v prostoru schodiště včetně stěn kolem mezipodesty a schodišťového ramene až do úrovně hlavní podesty.
Pro přístup k rozvodům TZB budou SDK podhledy doplněny revizními dvířkami, jejichž poloha bude určena při realizaci stavby.

Podrobný rozsah předmětu veřejné zakázky malého rozsahu z hlediska vymezení technicko - jakostních parametrů a podmínek plnění předmětu je specifikován v příloze č. 3 této zadávací dokumentace.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR II. kategorie
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: neuvedena

Místo plnění

 • Rychnov nad Kněžnou

Zadavatel

 • Úřední název: Město Rychnov nad Kněžnou
 • IČO: 00275336
 • Poštovní adresa:
  Havlíčkova 136
  51601 Rychnov nad Kněžnou
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2019-015655

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Město Rychnov nad Kněžnou
Havlíčkova 136
51601 Rychnov nad Kněžnou

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy