Veřejná zakázka: Úpravy se změnou užívání v části stavby vstupního zádveří s přezouvárnou ve Společenském centru - opakovaná

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 145
Systémové číslo: P23V00000032
Datum zahájení: 29.09.2023
Nabídku podat do: 12.10.2023 14:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Úpravy se změnou užívání v části stavby vstupního zádveří s přezouvárnou ve Společenském centru - opakovaná
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky malého rozsahu je úprava dispozice v 1. PP stávajícího objektu. Do nosných konstrukcí se nezasahuje. Charakter volených materiálů odpovídá předpokládanému provozu a požadavkům investora. Zároveň budou splněny požadavky hygienické a požárně bezpečností. Dojde k vybourání dveřního otvoru do budoucí místnosti pro přezouvání a vybourání stávajících dvoukřídlých dveří a bude vybourána část rozšířeného schodišťového stupně u vstupních dveří. Do nosných zdí se nezasahuje.
Součástí bouracích prací v dotčených prostorech je odstranění stávajících povrchů.
Budou provedeny nové povrchové úpravy nášlapné vrstvy podlahy z keramické dlažby, dojde
k úpravě povrchů stěn ze štukové omítky a zakrytí stávajících rozvodů TZB pod stropem novými sádrokartonovými podhledy, které budou s požární odolností EI 45. Povrchové úpravy zahrnují i novou výmalbu stěn v prostoru schodiště včetně stěn kolem mezipodesty a schodišťového ramene až do úrovně hlavní podesty.
Pro přístup k rozvodům TZB budou SDK podhledy doplněny revizními dvířkami, jejichž poloha bude určena při realizaci stavby.

Podrobný rozsah předmětu veřejné zakázky malého rozsahu z hlediska vymezení technicko - jakostních parametrů a podmínek plnění předmětu je specifikován v příloze č. 3 této zadávací dokumentace.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR II. kategorie
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: neuvedena

Místo plnění

 • Rychnov nad Kněžnou

Zadavatel

 • Úřední název: Město Rychnov nad Kněžnou
 • IČO: 00275336
 • Poštovní adresa:
  Havlíčkova 136
  51601 Rychnov nad Kněžnou
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2019-015655

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Město Rychnov nad Kněžnou
Havlíčkova 136
51601 Rychnov nad Kněžnou

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky