Veřejná zakázka: Souvislá údržba místní komunikace A. Provazníka

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zrušeno
Zakázka/soutěž byla zrušena.
DBID: 14
Systémové číslo: P19V00000014
Datum zahájení: 23.04.2019
Nabídku podat do: 07.05.2019 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Souvislá údržba místní komunikace A. Provazníka
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem této veřejné zakázky malého rozsahu je souvislá údržba stávající místní jednosměrné obslužné komunikace ulice Anatola Provazníka v úseku od parkoviště OD LIDL až po křižovatku u objektu č.p. 208.
(Děkanství Rychnov nad Kněžnou). V podstatě se jedná o úsek navazující na plánované akce
rekonstrukcí OD LIDL a ul. Anatola Provazníka v části od autobusového nádraží. V současné
době je část MK obousměrná (směrem od parkoviště OD LIDL k nádraží) a v části jednosměrná směrem od náměstí (od objektu děkanství ke křižovatce před OD LIDL). První část MK je v šířce cca 6,0m s oboustrannými chodníky (na pravé straně u bytovek doplněné zábradlím a závorou).
Druhý úsek MK je s levostranným chodníkem v celé délce a pravostranným chodníkem na konci pouze před budovou děkanství.
Celkově se jedná o souvislou údržbu krytu MK, včetně stávajícího sjezdu před děkanstvím
v celkové ploše cca 780 m2.
Podrobný rozsah předmětu veřejné zakázky malého rozsahu z hlediska vymezení technicko - jakostních parametrů a podmínek plnění předmětu je specifikován v příloze č. 3 této zadávací dokumentace.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR I. kategorie
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: neuvedena

Zadavatel

 • Úřední název: Město Rychnov nad Kněžnou
 • IČO: 00275336
 • Poštovní adresa:
  Havlíčkova 136
  51601 Rychnov nad Kněžnou
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2019-015655

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Město Rychnov nad Kněžnou
Havlíčkova 136
516 01 Rychnov nad Kněžnou

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Seznam účastníků