Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: Rekonstrukce cvičné kuchyňky DDM Rychnov nad Kněžnou
Druh veřejné zakázky: Stavební práce
Stručný popis předmětu: Předmětem veřejné zakázky malého rozsahu jsou stavební úpravy cvičné kuchyně a skladu, pro dodávku a montáž nového nábytku a moderního vybavení pro takto specializovanou učebnu, rekonstrukce podlah, úpravu stávajících silnoproudých rozvodů elektroinstalace, výměna nevhodného osvětlení a výměna dveří, rozšíření místnosti, nové rozvody vody a kanalizace, nové zařizovací předměty.

Předmětem plnění veřejné zakázky není sociální zařízení (WC).

Podrobný rozsah předmětu veřejné zakázky malého rozsahu z hlediska vymezení technicko - jakostních parametrů a podmínek plnění předmětu je specifikován v příloze č. 3 této zadávací dokumentace.
Místo plnění: Rychnov nad Kněžnou
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: Havlíčkova 136
51601 Rychnov nad Kněžnou
Kontakt: Tomáš Kafuněk
Tel.: 773 772 609
E-mail: tomas.kafunek@rychnov-city.cz
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
Druh zadávacího řízení: VZMR II. kategorie
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: dle interních předpisů
Datum předložení nabídky: 06.02.2024 13:30
Datum zahájení: 15.01.2024 15:53
Důvěrné informace:
Informace o zadání zakázky: