Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: Zajištění hlasových a datových telekomunikačních služeb Města Rychnov nad Kněžnou
Druh veřejné zakázky: Služby
Stručný popis předmětu: Předmětem veřejné zakázky je poskytování služeb mobilního operátora. Zajištění služeb mobilních elektronických komunikací pro centrálního Zadavatele a dále pro pověřující Zadavatele, kteří s centrálním Zadavatelem uzavřeli smlouvu o centralizovaném zadávání.
Zadavatel předpokládá, že výsledkem bude uzavření Rámcové smlouvy (dále jen „RS]“) s jedním účastníkem zadávacího řízení, a to na dobu určitou v délce trvání 36 měsíců ode dne její účinnosti. Dílčí smlouvy budou uzavřeny na dobu 36 měsíců, maximálně však do data, které stanoví Centrální Zadavatel, a to nejdříve ode dne účinnosti RS.
Předmětem plnění veřejné zakázky je poskytování hlasových a datových telekomunikačních služeb prostřednictvím mobilního operátora v rozsahu specifikovaném zadávacími podmínkami. Součástí plnění je zajištění všech činností souvisejících se zajištěním požadovaných služeb. Pro zajištění výše uvedených poptávaných služeb má centrální Zadavatel nárok požadovat dodání, montáž a instalaci datových koncových zařízení, přednastavených Dodavatelem, dle jeho cenové nabídky platné k okamžiku objednání dané komodity. Veškeré technické podmínky uvedené v zadávací dokumentaci na poskytování telekomunikačních služeb představují minimální úroveň poskytovaných služeb, která musí být účastníkem zajištěna po celou dobu trvání RS a Dílčích smluv.

Předpokládaný počet poptávaných hlasových a datových SIM karet a objem požadovaných služeb je uveden v tabulce „Tabulka pro kalkulaci nabídkové ceny“, která je přílohou č. 4 této ZD.
Místo plnění: Rychnov nad Kněžnou
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.rychnov-city.cz)
Kontakt: RNDr. Tomáš Kytlík
e-mail: tomas.kytlik@rychnov-city.cz
tel: 722943646
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
Druh zadávacího řízení: VZMR II. kategorie
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: dle interních předpisů
Datum předložení nabídky: 13.11.2023 14:00
Datum zahájení: 25.10.2023 08:39
Důvěrné informace:
Informace o zadání zakázky: