Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Oprava střešního pláště společenského centra Rychnov nad Kněžnou objekt "A"
Odesílatel Tomáš Kytlík
Organizace odesílatele Město Rychnov nad Kněžnou [IČO: 00275336]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 23.01.2024 22:37:32
Předmět Re: Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace

Odpověď na dotaz č. 1
Účastník položku rozpočtu 74 Ostatní náklady - rezerva ocení částkou 0,-Kč.
Odpověď na dotaz č. 2
Účastník předloží seznam 3 stavebních prací (např.: oprava, rekonstrukce nebo výstavba střech nebo střešních konstrukcí aj.) realizovaných dodavatelem za posledních 5 let. Finannčí limit zadavatel netanovil.

S pozdravem

T. Kytlík

Původní zpráva

Datum 23.01.2024 15:49:04
Předmět Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace

Dobrý den, prosím o odpovědi na tyto dotazy:
dotaz č. 1 jaká výše rezervy má být v rozpočtu uvažována viz položka 74 Ostatní náklady -rezerva - nepředvídané práce. Neměla by být stanovena zadavatelem a jednotná pro všechny uchazeče?

Dotaz č.2 V zadávací dokumentaci odstavec 4. bod c. je požadován seznam tří stavebních prací a není stanoven minimální finanční objem prací. Zadavateli tedy opravdu postačí splnit tento bod pouze seznamem tří stavebních akcí?

Děkuji za odpovědi

S pozdravem